ŠPECIALIZOVANÉ RIEŠENIE PRE
športové zväzy a organizácie

ACTIVESPORT PRINÁŠA

Registrácia a centrálna evidencia osôb a športových klubov

Plne elektronický proces prestupov a hosťovaní

Evidencia členských poplatkov a generovanie faktúr

Vytváranie a riadenie ligových súťaží a turnajov

Automatické rozlosovanie súťaží a tvorba súpisiek

Online zadávanie výsledkov a ich evidencia

Portál - program zápasov, výsledky, štatistiky

Automatická synchronizácia údajov v zmysle zákona o športe

LIVE PREZENTÁCIA

Máte záujem o ukážku systému a jeho funkčnosti?
Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám naše riešenie
predvedieme počas osobnej prezentácie.

info@nuaktiv.sk

+421 (2) 3221 2100

MODULY

otázky a odpovede


Cena realizácie informačného systému športového zväzu alebo klubu je závislá od viacerých faktorov. Tými rozhodujúcimi sú, či zákazník požaduje moduly s unikátnymi funkcionalitami pre daný šport alebo „len“ základné moduly, ktoré sa týkajú napríklad matriky alebo súťaží.

Ďalším faktorom je rozsah požiadaviek na integráciu externých systémov a samozrejme tiež rozsah dát, ktoré je potrebné migrovať do nového systému.

Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám pripravíme orientačnú cenovú ponuku, ktorá bude vychádzať z Vašich požiadaviek.

Zvyčajná doba realizácie je približne 12-16 týždňov odo dňa podpisu zmluvy. V závislosti od finálne požadovaného rozsahu.

Kľúčovými používateľmi športového informačného systému ActiveSport sú administrátori zväzu, matrikári a samozrejme tiež kluboví manažéri, ktorí do systému pristupujú za účelom manažovania klubových údajov, hráčov, členov klubu.

Ďalšími používateľmi môžu byť napríklad aj samotní hráči a ich zákonní zástupcovia.

V systéme si môžete sami vytvoriť a spravovať používateľské skupiny, alebo inak povedané role.

Pre každú skupinu používateľov je možné definovať špecifické používateľské práva. To znamená, že skupinám môžete individuálne obmedziť, alebo naopak povoliť niektoré funkcie, ktoré systém ponúka.

Štandardne realizujeme školenie, po ktorom je používateľ schopný samostatne pracovať so systémom.

ActiveSport má moderné používateľské rozhranie, ktoré je používateľsky prívetivé, intuitívne a jednoduché na ovládanie. Naša spoločnosť ho priebežne rozvíja už viac ako 20 rokov a jeho kvalita je overená tisíckami aktívnych používateľov.

Nie, aktuálne neposkytujeme online demo verziu. Naše riešenie sme vám však pripravení predviesť či už osobne, alebo prostredníctvom vzdialenej online prezentácie.

Nie. Športový informačný systém ActiveSport je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Ide o webovú aplikáciu bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zariadení.

Tak ako v mnohých iných prípadov aj v tejto situácii je ideálnou cestou spýtať sa na skúsenosti iných používateľov.

Skontaktujte sa s predstaviteľmi konkrétneho športového zväzu, resp. klubu a spýtajte sa aké riešenie používajú a aké s ním majú skúsenosti.

Spĺňa riešenie ich požiadavky?
Aké sú skúsenosti kľúčových používateľov systému.
Ako dlho trvala implementácia.
Je zabezpečená zo strany dodávateľa riešenia podpora, resp. prípadný ďalší rozvoj?

U nás ku každému klientovi pristupujeme s maximálnym rešpektom a pochopením.

Našim cieľom je vytvorenie dlhodobého vzťahu založeného na vzájomnom rešpekte a dôvere.

Áno, súčasťou realizácie je aj migrácia dát z pôvodných informačných systémov, súborov s archivovanými údajmi, resp. iných zdrojov.

Rozsah a zdroj dát je potrebné definovať pred začatím realizácie projektu.

V úvodnej fáze prebieha finálne vyšpecifikovanie požiadaviek na výsledné dielo.

Veľmi pozorne počúvame všetky požiadavky a predstavy klienta a po ich detailnom vyhodnotení prichádzame s finálnym návrhom riešenia.

Našou výhodu je, že vieme využiť naše skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri realizácii projektov pre iné športové zväzy a kluby, ale aj pri realizácii veľkých softvérových produktov a portálov pre klientov zo súkromnej sféry.

ActiveSport je modulárnym riešením s možnosťou jeho priebežného rozvoja o ďalšie vybrané moduly, resp. ďalšiu funkcionalitu. To znamená, že systém umožňuje efektívne pridávať nové moduly na základe požiadaviek zákazníka, tak aby výsledný produkt predstavoval komplexný nástroj na správu športovej organizácie.

Pre klienta samozrejme zabezpečujeme nielen prevádzku, ale aj priebežnú údržbu systému.

Jednoznačne áno. Informačný systém je úžasným zdrojom informácií o športovcoch a kluboch, vrátane ich výsledkov či štatistík. Zároveň spravuje aktuálne aj historické údaje o výsledkoch a harmonogramy súťaží, čo si priam vyžaduje ich sprístupnenie na webovom portáli pre verejnosť. Keďže väčšina údajov na portáli je zobrazovaná priamo zo zdrojového informačného systému, znamená to, že ich už nemusíte dodatočne upravovať cez správu webového portálu.

Keďže máme dlhoročné skúsenosti v oblasti tvorby webových portálov, súčasťou riešenia je aj táto efektívna forma komunikácie s verejnosťou. Webový portál je podporovaný ľahko používateľným CMS redakčným systémom, ktorý v sebe zahŕňa množstvo pokročilých funkcionalít na jednoduchú správu a aktualizáciu kompletného obsahu.

Avšak samotný informačný systém nie je závislý na webovom portáli. To znamená, že webový portál nie je jeho povinnou súčasťou.

Príklady projektov, kde sme v rámci riešenia implementácie ActiveSportu zabezpečovali aj realizáciu portálovej časti:

Slovenský zväz ľadového hokeja - www.hockeyslovakia.sk

Slovenský zväz florbalu - www.szfb.sk

Slovenská basketbalová asociácia - www.slovakbasket.sk

Slovenská gymnastická federácia - www.sgf.sk

Klub slovenských tursitov - www.kst.sk

Áno. Priamo v systéme si môžete sami vytvoriť šablóny pre emailové alebo SMS notifikácie a následne sledovať ich odosielanie či generovanie. Emaily a SMS môžu obsahovať napríklad aj URL odkazy, ktoré súvisia priamo s procesmi v IS, ako sú napríklad potvrdenie registrácie alebo schvaľovanie prestupu.


SPOKOJNÍ KLIENTI

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Ak máte záujem o využitie riešenia ActiveSport, neváhajte nás ihneď kontaktovať.
Naši špecialisti Vám radi zodpovedia všetky Vaše otázky.Žižkova 9, Bratislava